Ontmoeting met engelen

Ontmoetingen met engelen

Momenteel schrijf ik mijn 14e boek, dat zal gaan over hedendaagse ontmoetingen met engelen. De titel 'Elke week een engel' geeft aan dat ik 52 'engelenverhalen' zal plaatsen, voor elke week een verhaal. Daarbij maak ik een passend gedicht.

Oproep

Heb jij ooit een engel ontmoet? Die vraag stel ik sinds eind december via ons kerkblad Mozaïek, Facebook, LinkedIn en in persoonlijke gesprekken. In het afgelopen jaar heb ik hierdoor al 48 verhalen ontvangen. Deze verhalen heb ik beluisterd, gelezen en bewerkt voor mijn boek, uiteraard in nauw contact met de vertellers. Nu ben ik nog op zoek naar vier ervaringsverhalen. 

Een engel?

Heb jij ooit iets van een engel gemerkt in je leven? Dat kan een zichtbare gestalte zijn of een waarneming met je innerlijk oog, een richtinggevende of waarschuwende stem, een gevoel van de aanwezigheid van een engel, een redding bij gevaar of troost bij groot verdriet?

Verhaal delen

Wil je jouw verhaal delen als bijdrage voor mijn boek, weet dan dat ik behoedzaam en vertrouwelijk omga met je ervaring en de tekst zorgvuldig met jou afstem. Ik gebruik alleen voornamen. Desgewenst kun je ook je verhaal met een zelfgekozen pseudoniem laten opnemen in het boek. Voorop staat dat jij je veilig moet voelen bij het vertellen en publiceren van je verhaal. Met jouw bijdrage help je anderen die bemoedigd kunnen worden door je ervaring. Je helpt ook jezelf omdat de ervaring leert dat het delen van een dergelijke geloofservaring kan bijdrage aan het integreren van die ervaring in je leven.

Contactpagina

Je kunt contact met mij opnemen via de contactpagina van deze website. Vast bedankt!