CWN

Naar Delden

Tal en muziek spelen ook een rol in mijn betrokkenheid bij de landelijke oecumenische organisatie CWN.

Vernieuwingsbeweging

Sinds 1981 zijn mijn man en ik betrokken bij deze bruisende vernieuwingsbeweging, die voluit Charismatische Werkgemeenschap Nederland heet. Eerst waren we vooral als deelnemer aanwezig, geleidelijk zijn wij meer gaan doen in de organisatie. Wij hebben in de loop der jaren diverse workshops over geloofsbeleving en gebed geleid. Ook zijn wij al vele jaren actief in het charismatisch pastoraat. Van 2006-2010 waren wij bestuursleden PR & communicatie. Al 20 jaar ben ik een van de vaste pianisten.

Conventies

Centraal in de activiteiten staan halfjaarlijkse landelijke ontmoetingen van vier of vijf dagen, rond Hemelvaart en in de herfstvakantie. Vanaf 1974 werden die bijeenkomsten gehouden op de Bron in Dalfsen, aan de oever van de Vecht. Sinds 2007 zijn deze 'conventies' verplaatst naar conferentiecentrum de Kroeze Danne in Delden. In het voorjaar komen er 900-1400 deelnemers, in het najaar ongeveer 400.

Terugblik conventies

Van 29 mei t/m 2 juni 2019 was de voorjaarsconventie in de Kroeze Danne, Delden. Er was enorm veel belangstelling voor deze conventie: ruim 1400 deelnemers waren er. Het thema was NIET ZONDER ONS. Bekende sprekers als Samuel Wells en Nicolaas Sintobin hielden aansprekende lezingen. Zelf had ik -samen met ds. Henk Jansen - een rol in de hemelvaartviering, waarin veel ruimte was voor het oefenen met de gaven van de Geest.

Van 24 t/m 27 oktober is de herfstconventie op dezelfde locatie gehouden. Het thema was GOD LIEFHEBBEN MET HEEL JE VERSTAND. Want ook charismatisch geloven vraagt om nadenken en doordenken. Wij leidden een workshop met de titel 'Gebed om de Geest... en dan?'

Voorjaarsconventie 2020

De komende conventie met het thema 'Justice and Joy' wordt gehouden van 20-24 mei. Hoofdspreker is bishop Zac Niringiye uit Uganda.

Charismatisch

De taal van de CWN is vooral het bijbelse taalveld van de gaven van de Geest, de charismata. Veel mensen komen tot een diepe(re) geloofsbeleving door deze concrete handreikingen van de Heilige Geest. Dat leidt tot blijdschap en een grotere betrokkenheid op kerk en maatschappij. Binnen de CWN is men er dan ook van overtuigd, dat deze gaven vragen om een herontdekking die de kerken kan vernieuwen. Zelf schreef ik het boek Gave Gaven, een praktische uitleg van deze geloofsbeleving. Kijk hiervoor in het menu BOEKEN.

Muziek

De muziek tijdens de landelijke bijeenkomsten (conventies) is veelzijdig, zowel vocaal als instrumentaal, en vooral gericht op lofprijzing. Daarbij worden tal van liedculturen geïntegreerd, van Taizé tot Opwekking, van Psalmen voor Nu tot Iona. Klassieke muziekinstrumenten worden afgewisseld of gecombineerd met de percussie en versterking van een band. Jongeren hebben hierbij nadrukkelijk een rol.

Jeugdprogramma

De CWN is sowieso jong. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 32. In het voorjaar zijn er zo'n 400 kinderen en tieners aanwezig. Kinderen nemen vaak hun ouders mee, in plaats van omgekeerd. Er is dan ook een aansprekend jeugdprogramma, georganiseerd door de CWJ - de Charismatische Werkgemeenschap Jeugd.

Kroeze Danne

De Kroeze Danne ligt op een bosrijk terrein dat veel ruimte biedt voor sport en spel. In de omgeving kan er ook volop gewandeld worden. 

Nog meer

De CWN biedt ook charismatisch-pastorale cursussen, voor theologen en 'leken'. De bijeenkomsten van SAM zijn in Amersfoort en Helvoirt. Bij enkele studiedagen ben ik betrokken als inleider. Er is een leerstoel charismatische theologie aan de VU. Er is het theologische bulletin Inspirare. In tal van plaatsen zijn er gebeds- en bijbelkringen, die geleid worden door betrokkenen bij de CWN. Bij ons aan huis is er al sinds 1995 zo'n oecumenische kring. Kijk hiervoor bij het kopje 'Sheltergroep'.

Kampwerk

Voor kinderen en tieners zijn er zomerkampen, de Chakikakampen, in het bos en op de Wadden. Voor tieners is er jaarlijks een WinterWonderWeekend als een vorm van uitwisseling met een plaatselijke kerk.

Sheltergroep

Al 25 jaar komt bij ons aan huis de Sheltergroep bijeen, een regiogroep, die zich verbonden weet met de CWN. Op zondagavond om de drie weken is er een programma met zang, bijbellezing, delen en gebed. Christenen van verschillende kerken voelen zich hier verbonden, leven met elkaar mee, bidden voor ieder persoonlijk en de kerken in de omgeving. Belangstelling hiervoor? Neem even contact op. 

  

Meer informatie: www.cwn-cwj.nl