MiG-KiT

Taal van techniek

De taal van techniek lijkt in eerste instantie niet te passen bij de taal van poëzie en muziek. Het is een meer praktische taal. Toch heeft wetenschap & techniek al jaren mijn interesse. Het is de taal van onderzoekend en ontwerpend leren. Als directeur van basisschool Trifolium heb ik hier jaren op gefocust. Zo werd Trifolium een vindplaatsschool voor wetenschap & techniek.

Manuele Intelligentie Groep

In die periode, in 2007, ontstond de werkgroep MIG, de Manuele Intelligentie Groep. Hierin komen sinds die tijd vertegenwoordigers van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven bijeen om bij te dragen aan de herwaardering van de technische intelligentie. 

De Manuele Intelligentie Groep bloeit en groeit. Er zijn inmiddels 32 basisscholen als lid bij betrokken, alsmede vier scholen voor voortgezet onderwijs, vier schoolbesturen en vijftien bedrijven. Ik ben als operationeel teamlid nog steeds actief betrokken bij schoolbezoeken, netwerken en organiseren.

Vereniging MIG

De werkgroep MIG is in 2015 een vereniging geworden, met subsidie van het Platform voor Betatechniek. In 2016 is MIG gefuseerd met de Technetkring Waterland. De pay-off heet nu dan ook: MIG, tech-netwerk van Waterland. Bedrijven en scholen kunnen lid worden van MIG. 

In november 2017 trad een nieuw bestuur aan tijdens de eerste algemene ledenvergadering.

In de krant

Van 2015-2017 was ik secretaris van het bestuur. In maart 2017 werd ons bestuur geïnterviewd door een redacteur van het Gezinsblad. Dat leverde dit artikel en deze foto op.

   

     

 

 

       

 MiG-KiT

De samenwerking met de Technetkring Waterland dateert al vanaf 2012. Een vrucht van deze samenwerking is een techniekkist met de methode Proeven van Techniek plus een aantal gereedschap en techniekmaterialen.

Met deze kist kunnen leerlingen in groepjes met techniek aan de slag. Inmiddels zijn 32 scholen in de regio Waterland voorzien van deze MiG-KiT, die gesubsidieerd verstrekt wordt. De scholengroep breidt zich geleidelijk uit.

Bedrijfsbezoeken

MIG organiseert jaarlijks bedrijfsbezoeken voor de leerlingen van groep 7 van de MiG-KiT scholen. Zo'n 70 bedrijven uit de regio verzorgen een rondleiding van een uur voor groepjes leerlingen. Daarbij ligt de nadruk op het technisch beroep en het proces. Leerlingen maken een verslag van hun bedrijfsbezoek. Ook deze bezoeken zijn kostenloos voor de betrokken scholen. Het vervoer naar de bedrijven wordt verzorgd door MIG.

  

Discovery Cup

Jaarlijks is er een competitie om de wisseltrofee, de Discovery Cup. Deze techniektrofee is ontworpen door een kunstenaar. De scholen leveren filmpjes en powerpointpresentaties aan van de bedrijvenbezoeken en van het werken met de MiG-Kit. Een jury beoordeelt wie de beste inzending heeft gedaan. Op 22 juni 2018 reikten we de Cup uit aan 't Prisma in Purmerend. 

In het schooljaar 2017-2018 stond de Discovery Cup in de hal van de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster. Deze school won de Cup zelfs voor de tweede keer.

             

In 2016 won de Van Randwijkschool in Ilpendam de Discovery Cup. Eerdere winnaars: in 2013 won de Willem de Zwijgerschool in Monnickendam de competitie. In 2014 ging de Discovery Cup naar de Bloeiende Perelaar in Middenbeemster. In 2015 was de Jozefschool uit Volendam de winnaar van deze techniektrofee. 

In mei 2016 ging de Discovery Cup naar de Van Randwijkschool in Ilpendam.

Workshops groep 6

In november 2014 zijn voor het eerst workshops techniek verzorgd voor leerlingen van groep 6 van de MiG-KiT-scholen. Deze workshops werden gegeven door 3e of 4e jaars vmbo-leerlingen in een praktijklokaal van het Gerrit Rietveld College (Purmerend) en Triade (Edam). In totaal deden er vier scholen mee. Deze pilot is in 2016 uitgebreid tot acht deelnemende scholen. Het Da Vinci College heeft nu ook aansprekende workshops verzorgd.

Nieuwe ronde bedrijfsbezoeken

De zesde ronde bedrijfsbezoeken voor groep 7 is in maart/april 2018 gehouden. Hierbij bezochten 860 leerlingen zo'n 65 bedrijven. De reacties zijn unaniem enthousiast. 

             

Promotie Event Techniek (PET)

Op 14 juni 2018 organiseerde MIG voor de tweede keer een groot techniekevent in sporthal De Beuk. Er kwamen 850 leerlingen van 27 basisscholen uit de regio Waterland. Bij 25 stands konden zij de zeven werelden van techniek ontdekken. Er was van alles te doen, van metselen tot taart-design, van fietsreparatie tot forensisch onderzoek, van Aikido tot bruggen bouwen, van houtbewerking tot chemische proefjes.

  

Dit event vond voor het eerst plaats op 11 april 2017. Daar deden 940 groep 6-leerlingen van basisscholen in Purmerend en Waterland aan mee. Die techniekbeurs was een groot succes en vroeg dus om een vervolg.

Presentaties

Regelmatig verzorgen collega Ans Gerritsen en ik presentaties en workshops om het project MiG-KiT onder de aandacht te brengen. Dat gebeurde o.a. in NEMO en bij de Techniekpact-conferentie. In februari 2017 waren we aanwezig op de Techniek Uitmarkt in Alkmaar.


In april 2018 stonden we op de Techniek-Uitmarkt in Alkmaar.

Promofilm

MIG heeft in november 2017 een film uitgebracht.  Meer info over MIG: www.migkit.nl 

MiG-the-Movie