CWN

Naar Delden

Taal en muziek spelen ook een rol in mijn betrokkenheid bij de landelijke oecumenische organisatie CWN. Sinds 1981 zijn mijn man en ik betrokken bij deze bruisende vernieuwingsbeweging, die voluit Charismatische Werkgemeenschap Nederland heet. Eerst waren we vooral als deelnemer aanwezig, geleidelijk zijn wij meer gaan doen in de organisatie. Wij hebben in de loop der jaren diverse workshops over geloofsbeleving en gebed geleid. Ook zijn wij al vele jaren actief in het charismatisch pastoraat. Van 2006-2010 waren wij bestuursleden PR & communicatie. Al 20 jaar ben ik een van de vaste pianisten.

 

Centraal in de activiteiten staan halfjaarlijkse landelijke ontmoetingen van vier of vijf dagen, rond Hemelvaart en in de herfstvakantie. Vanaf 1974 werden die bijeenkomsten gehouden op de Bron in Dalfsen, aan de oever van de Vecht. Sinds 2007 zijn deze 'conventies' verplaatst naar conferentiecentrum de Kroeze Danne in Delden. In het voorjaar komen er 900-1200 deelnemers, in het najaar ongeveer 400.

De taal van de CWN is vooral het bijbelse taalveld van de gaven van de Geest, de charismata. Veel mensen komen tot een diepe(re) geloofsbeleving door deze concrete handreikingen van de Heilige Geest. Dat leidt tot blijdschap en een grotere betrokkenheid op kerk en maatschappij. Binnen de CWN is men er dan ook van overtuigd, dat deze gaven vragen om een herontdekking die de kerken kan vernieuwen. 

De muziek tijdens de landelijke bijeenkomsten (conventies) is veelzijdig, zowel vocaal als instrumentaal, en vooral gericht op lofprijzing. Daarbij worden tal van liedculturen geïntegreerd, van Taizé tot Opwekking, van Psalmen voor Nu tot Iona. Klassieke muziekinstrumenten worden afgewisseld of gecombineerd met de percussie en versterking van een band. Jongeren hebben hierbij nadrukkelijk een rol.

De CWN is sowieso jong. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 32. In het voorjaar zijn er zo'n 400 kinderen en tieners aanwezig. Kinderen nemen vaak hun ouders mee, in plaats van omgekeerd. Er is dan ook een aansprekend jeugdprogramma, georganiseerd door de CWJ - de Charismatische Werkgemeenschap Jeugd.

De Kroeze Danne ligt op een bosrijk terrein dat veel ruimte biedt voor sport en spel. In de omgeving kan er ook volop gewandeld worden. 

Nog meer

De CWN biedt ook charismatisch-pastorale cursussen, voor theologen en 'leken'. De bijeenkomsten zijn in Amersfoort en Helvoirt. Er is een leerstoel charismatische theologie aan de VU. Er is het theologische bulletin Geestkracht. In tal van plaatsen zijn er gebeds- en bijbelkringen, die geleid worden door betrokkenen bij de CWN. Bij ons aan huis is er al sinds 1995 zo'n oecumenische kring. Kijk hiervoor bij het kopje 'Sheltergroep'.

Kampwerk

Voor kinderen en tieners zijn er zomerkampen, in het bos en op de Wadden. Voor tieners is er jaarlijks een WinterWonderWeekend als een vorm van uitwisseling met een plaatselijke kerk.

Conventies in 2018

Van 9 t/m 13 mei was de voorjaarsconventie in de Kroeze Danne, Delden. Het thema was UPSIDE DOWN. Bekende sprekers als Shane Claiborne en prof. Erik Borgman hielden aansprekende lezingen.

 

De conventie kreeg veel aandacht in de landelijke media, o.a. in dagblad Trouw.

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/om-de-heilige-geest-te-ontvangen-trekken-christenen-naar-delden~adc3bd38/

De grootste Kliederkerk van Nederland werd op zondag 13 mei gehouden. Je kon toen bijv. het labyrint lopen.

Van 25 t/m 28 oktober wordt de herfstconventie op dezelfde locatie gehouden.

Sheltergroep

Al 20 jaar komt bij ons aan huis de Sheltergroep bijeen, een regiogroep, die zich verbonden weet met de CWN. Op zondagavond om de drie weken is er een programma met zang, bijbellezing, delen en gebed. Christenen van verschillende kerken voelen zich hier verbonden, leven met elkaar mee, bidden voor ieder persoonlijk en de kerken in de omgeving. Belangstelling hiervoor? Neem even contact op. 

  

Meer informatie: www.cwn-cwj.nl