Pro Deo werk

De Bijbel dichtbij brengen

Zes jaar geleden maakte ik kennis met het werk van het Ned. Bijbelgenootschap (NBG) en werd verrast door het groot aantal projecten in binnen- en buitenland.

Missie

Het Ned. Bijbelgenootschap is een organisatie met een duidelijke missie: 'Het NBG brengt de Bijbel dichtbij'. Dus niet alleen vertalen uit de grondtalen, maar ook vertalen (in figuurlijke zin) naar diverse doelgroepen. Dit spreekt mij bijzonder aan!

Pro deo-werk

Na enig nadenken heb ik daarom 'ja' gezegd tegen vrijwilligerswerk voor het NBG. Van dec. 2012- febr. 2018 was ik rayonteamcoach voor het NBG in de regio Zaanstreek-Waterland. Momenteel ben ik NBG-secretaris van Purmerend.

Er wordt veel georganiseerd in het rayon, in ieder geval een jaarlijkse bijbelquiz. Gemiddeld zijn daar 90 deelnemers bij betrokken. De bijbelquiz 2018 is gehouden op 5 november in De Schuilplaats aan de Rivierenlaan in Purmerend. Teams van Stichting Present, de Kerk van de Nazarener en de Chr. Geref. Kerk wonnen de teamprijzen. De originaliteitsprijs ging naar het parochieteam Pentatuig, dat de eerste boeken van Mozes verbeeldde: Mozes met stok en slang, Leviticus: een Leviet, Numeri: een trui met getallen... Er was ook een humorprijs voor een vrolijke tiener.

De bijbelquiz van november 2017 ligt overigens nog vers in het geheugen.

 De quiz werd toen gehouden in de sfeervolle Zinn-kapel in Zuidoostbeemster.

Met een originele teamnaam en - outfit kun je ook een prijs winnen

Hieronder de bijbelquizwinnaars 2016

Een ander hoogtepunt: in de week voor kerst 2016 was Serious Request Zaanstad uitgebreid in het nieuws. Vanuit ons rayonteam was er een kraam met het Lucasevangelie en het kinderbijbelblad Alef.

Chronologische terugblik

Mijn rayonwerk begon met een creatief project, waarbij veel mensen betrokken waren. Op Open Monumentendag 2013 is in Purmerend een Verhalenroute en Bijbelexpositie gehouden. Daarbij werden ook de onderstaande foto's van de bijbels van het Koninklijk Huis getoond. 

Een interkerkelijke projectgroep heeft dit evenement georganiseerd. Bij de Verhalenroute lazen bekende Purmerenders hun favoriete bijbelverhaal voor en gaven daar een persoonlijke toelichting bij. Dat gebeurde in de binnenstad op straat en in winkels. Zo werd het verhaal van de vijf broden en twee vissen voorgelezen bij de bakker. Een poëtische psalm klonk in de boekenwinkel.

Deze activiteit trok veel aandacht van de regionale pers. De foto hieronder verscheen in het NHD van 16 september.

Eerste Bijbelquiz in Waterland

In 2013 heb ik voor het eerst een bijbelquiz voor de regio georganiseerd. De Doortocht in Purmerend bleek hiervoor een geschikte locatie. Er kwamen bijna 90 deelnemers uit 9 verschillende kerken en organisaties!

Bij een powerpoint van het NBG werden 40 meerkeuzevragen over 'de wijze woorden van Paulus' gesteld, die schriftelijk beantwoord werden. Na de pauze volgde de puntentelling, uitleg en prijsuitreiking. De antwoorden waren voor menigeen verrassend en leerzaam....

De winnende teams kwamen uit de chr. geref. kerk en de onderwijsorganisatie CPOW.

Op 24 december van dat jaar heeft het regionale NBG financieel bijgedragen aan 'Kerst op de markt' in Purmerend, een theater- en muziekviering op basis van Lucas 2.

Op 12 maart 2014 was er een groepsexcursie naar het Catharijneconvent, naar de tentoonstelling 'Thuis in de Bijbel'.

In het voorjaar van 2014 stond het project Grow & Learn centraal, een zondagsschoolproject in de criminele wijken van Guetemala Stad. Hiervoor werden plantenzaden, keramiek en pepermunt verkocht. De acties in de regio brachten ongeveer € 1200,- op.

 

Op 28 juni 2014 werkte ik mee aan het Bijbelfestival in Maarssen. In DeFabrique in Maarssen volgden zo'n 2500 deelnemers het veelzijdige programma. Aan Prinses Beatrix werd het eerste exemplaar van de Jeugdbijbel overhandigd.

EO-uitzending over het Bijbelfestival:

http://www.npo.nl/200-jaar-nbg/05-07-2014/VPWON_1227631

 

Tijdens de Vredesweek in Purmerend was er vorig jaar een programma met een korenavond, een lezing, een optreden van de dichterskring en een orgelconcert.

Op 1 oktober 2014 was ik aanwezig bij de presentatie van de Bijbel in Gewone Taal. Het eerste exemplaar werd aan koning Willem-Alexander overhandigd. (foto: Sandra Haverman)

In ons rayon was de eerste presentatie van de Bijbel in Gewone Taal op 4 oktober op het Wormerplein in Purmerend. Tijdens een bijbelestafette wisselden 15 lezers elkaar drie uur af bij het voorlezen uit het Nieuwe Testament. Na drie uur was pas Matteus 25 bereikt. De deelnemers vroegen dus om een vervolg....

De tweede presentatie van deze moderne bijbelvertaling was op 15 oktober in boekhandel Het Leesteken in Purmerend. Hierbij speelde een jong stel de rollen van het bijbelboek Hooglied.

Er werd na elk hoofdstuk gemusiceerd door het Duo Landgraaf. Liefdesliedjes uit alle windstreken, gezongen en gespeeld op viool en accordeon, vulden de teksten prachtig aan.

Op 4 november 2014 is voor de tweede keer een bijbelquiz gehouden voor de regio Waterland. Deze quiz stond in het teken van de Bijbel in Gewone Taal.

 

 

 

Dertien teams uit negen verschillende kerken en organisaties deden mee. Ook zeker 40 individuele deelnemers testten hun bijbelkennis. In totaal speelden ongeveer 100 mensen mee.

De quiz werd (opnieuw) gewonnen door een team van de Chr. Geref. Kerk, de tweede prijs ging naar de Kerk van de Nazarener en de derde prijs naar de kerkenraad van de Prot. Gemeente.

Op 5 november hield ik een presentatie van de BGT in de sfeervolle prot. kerk van Halfweg-Zwanenburg. Hier was naast mijn presentatiestand een boekentafel, waar de tweede druk van de nieuwe bijbels bij tientallen gelijk verkocht werd. Van de voorzitter van de kerkenraad kreeg ik een oorkonde overhandigd als dank voor de presentatie.

Op 7 november volgde een lezing over de BGT bij de koffiegroep van de Schuilplaats in Purmerend. Net als elders kwamen ook hier verraste reacties op de helderheid van deze vertaling.

Op 20 november was ik in de Noorderkerk in Zaandam voor een presentatie. Op 10 december volgde een BGT-presentatie voor de PCOB-groep in Purmerend.

Nieuwe activiteiten

Van 8 januari - 5 april 2015was er een Marcusproject in Purmerend. Onderdeel daarvan was een Marcuskalender met dagteksten uit de BGT, die ik heb samengesteld. Iedereen kon dagelijks op die teksten een persoonlijke reactie geven, via de website www.pgpurmerend.nl 

Op 15 februari 2015 werd een BGT-kerkdienst gehouden in de Kapel in Zuidoostbeemster. Tijdens deze dienst stond het bijbelboek Hooglied centraal in declamatie en lied. Ook in solozang van Mirjam Boers.

 Op 12 maart hield ik een BGT-presentatie in de Doopsgezinde kerk in Wormerveer. Op 27 mei werkte ik mee aan de masterclass rond de BGT in Zaandam.

Op 10 september was er een Cuba-avond in Purmerend, met veel Spaanstalige zang en dans.

Het was een Meet & Greet met Cubaanse en andere migrantenchristenen in het kader van het Cubaproject van het NBG, met dans, film, sprekers, Cubaanse hapjes en drankjes, verkoop geloofsarmbanden en collecte voor Cubaanse bijbels.

11 oktober: kerkdienst rond de Samenleesbijbel, Keyserkerk, Middenbeemster

 

18 oktober: kerkdienst rond de Samenleesbijbel in het Kruispunt, Landsmeer

 10 november: bijbelquiz in de Schuilplaats in Purmerend

Het thema was 'Samenspel' en de nieuwe Samenleesbijbel stond centraal. 

In de kerstnacht van 2015 werkte ik mee aan Kerst op Koemarkt, een evenement waarbij het bijbelse kerstverhaal in een modern jasje werd gespeeld.

 Bij de NBG-kraam deelde ik honderden exemplaren van Lucas in Gewone Taal uit.

Op 17 januari 2016 is de Samenleesbijbel gepresenteerd in de Taborkerk in Purmerend. De gezinsbijbel werd door de kinderen gevonden in een schatkist, waaruit ook goud, zilver en sieraden tevoorschijn kwamen. Wat is het meeste waard? Een twaalfjarige zei treffend: 'In de Bijbel vind je het echte geluk!'

In februari 2016 was ik in Wormerveer voor een presentatie voor de PCOB-Zaanstreek Noord.

Verbindingsnetwerk

Namens het plaatselijke NBG maak ik deel uit van het verbindingsnetwerk Purmerend. In dat verband heb ik in september 2016 tijdens een vredesbijeenkomst het woord gevoerd.

 

 

Zie www.bijbelingewonetaal.nl

www.bijbelgenootschap.nl

www.samenleesbijbel.nl

www.debijbel.nl